Εγγραφή

 

Η εγγραφή σας στα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπέρτασης είναι δωρεάν. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν Διαδικτυακά με μοναδικό κωδικό παρακολούθησης που θα σταλεί σε κάθε εγγεγραμμένο.

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου σεμιναρίου του κύκλου, θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης, για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά με βασική προϋπόθεση, για την παραλαβή των πιστοποιητικών, η συμμετοχή σε τουλάχιστον 5 από τις 6 θεματικές ενότητες.

Για την εγγραφή σας στα σεμινάρια, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα: